O. Dugandzić: Słowo Boże w życiu wiernych – Medziugorje

 

1. Trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Nie możemy się ograniczać do modlitwy, lecz pod jej wpływem mamy zmieniać swoje postępowanie. Pamiętajmy słowa Pana Jezusa:
„[…] chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie!” (J 17,22-23).
2. W środę święto Nawrócenia św. Pawła, apostoła Jezusa. Gorliwy faryzeusz i prześladowca pierwszego Kościoła, po tym, jak ukazał mu się zmartwychwstały Chrystus, został Jego uczniem i poświęcił resztę życia szerzeniu Ewangelii. Dzięki temu stał się apostołem narodów.
3. Składamy serdeczne podziękowanie tym rodzinom, które zaprosiły kapłana z wizytą duszpasterską. Jeszcze w tym tygodniu wizyta duszpasterska wg planu. : W sobotę 28. I kolęda dodatkowa. Prosimy o telefoniczne lub mailowe powiadomienie o chęci wizyty księdza.
4. W przyszłą niedzielę 29.I będziemy gościć ks. Władysława Biszkę ze Lwowa. Będzie głosił słowo Boże i dzielił się sytuacją na Ukrainie. Przed kościołem będzie zbierał ofiary na pomoc poszkodowanym przez wojnę.
5. Dzisiaj za pomoc duszpasterską i posługę słowa dziękujemy ks. Tomaszowi Kołodziejowi, sekretarzowi biskupa  legnickiego.
6. Ostatni tydzień praktyki duszpasterskiej ks. diakona Kamila Dąbal. Składam serdeczne podziękowania, także za trud chodzenia po kolędzie. Życzymy światła Ducha Świętego i Jego mocy na drodze ku Chrystusowemu kapłaństwu.
7. Zachęcamy do odpisu 1% od podatku na rzecz naszej parafii.
8. W tym tygodniu patronują nam:
a. – we wtorek 24. I .sw. Franciszek Salezy bp i doktor Kościoła. 25 stycznia – św.
Paweł, apostoł, świętujemy jego nawrócenie;
b. – w czwartek 26 stycznia – święci biskupi Tymoteusz i Tytus, najbliżsi współpracownicy św. Pawła Apostoła;
c. – w sobotę 28 stycznia – św. Tomasz z Akwinu (1225-1274), prezbiter i doktor Kościoła, jeden z najwybitniejszych filozofów i teologów w dziejach kultury europejskiej.

9. Zachęcamy do lektury tygodników katolickich . „Niedziela” , „Gość Niedzielny” dla dzieci „Mały Gość Niedzielny”
10. Msze św. można zamawiać w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
Kancelaria jest czynna w czwartek i piątek od godz. 9.00 – 10.00
11. Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Pięknej i błogosławionej niedzieli.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *