Bardzo istotną sprawą jest to, że wszyscy członkowie Żywego Różańca  modlą się w tej samej intencji. Dlatego w łączności z całym Kościołem Żywy Różaniec podejmuje jako główną intencję swoich modlitw intencje polecane przez papieża dla Apostolstwa Modlitwy, czyli Papieską Intencję Ogólną i Papieską Intencję Ewangelizacyjną. Dodatkowo swoimi modlitwami wspiera duchowo wspólnotę parafialną podejmując intencje parafialne.

Opiekunem wspólnoty jest Ksiądz Proboszcz Stanisław Kusik.
Spotkania odbywają się w pierwsze soboty miesiąca po nabożeństwie o g. 9.00.

 

WRZESIEŃ

Za ludzi żyjących na marginesie
Módlmy się za ludzi, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, a nawet w nieludzkich warunkach,
by nie zostali zapomniani przez instytucje i nigdy nie byli traktowani jako mniej wartościowi.

PAŹDZIERNIK

Za Synod
Módlmy się za Kościół, aby na wszystkich poziomach przyjął postawę słuchania i dialogu
jako sposób życia, pozwalając prowadzić się Duchowi Świętemu ku peryferiom świata.

LISTOPAD

Za papieża
 Módlmy się za papieża, aby wypełniał swoją misję i prowadził wiernych wspierany przez Ducha Świętego.

GRUDZIEŃ

Za osoby niepełnosprawne
Módlmy się, aby osoby niepełnosprawne znalazły się w centrum uwagi społeczeństwa,
a instytucje oferowały programy, które zwiększą ich aktywność.

Papież Franciszek, Watykan, 2 lutego 2022 r.