1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Upłynie on pod hasłem „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”. Jednocześnie pierwszymi nieszporami dzisiejszej niedzieli weszliśmy w adwent, czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Ze szczególną uwagą wpatrujemy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupiciela.

2, Przepisy liturgiczne pozwalają, aby w dni powszednie Adwentu odprawiać jedną Mszę wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, tak zwane roraty Do licznego udziału we Mszy św. roratniej odprawianej w naszym kościele, od poniedziałku do piątku włącznie o godz.18.00, zapraszamy dzieci z lampionami, młodzież i dorosłych. Dla dzieci przygotowane są plansze i obrazki z każdego dnia rorat. Wraz ze św. Franciszkiem z Asyżu będziemy budować szopkę. Niech też nie zabraknie podejmowanych dobrowolnie umartwień, zwłaszcza powstrzymania się od hucznych zabaw.

3. Pamiętajmy o wsparciu potrzebujących, choćby przez zakup świec Caritasu „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”, które są już do nabycia w naszym kościele. Mała świeca kosztuje 10 zł; duża 20 zł. Są też kalendarze przygotowane przez WSD w Legnicy i dochód przeznaczony jest na utrzymanie kleryków .

4. Za tydzień, w drugą niedzielę Adwentu, przypada Dzień Modlitw za Kościół na Wschodzie. Przed kościołem odbędzie się zbiórka do puszek na Fundusz Pomocy temu Kościołowi.

5. Przyszła niedziela II miesiąca ofiarami na tacę wspieramy prace remontowe w kościele.

6. Upoważnione przez Ks. Proboszcza osoby, wyposażone w identyfikatory z parafialną pieczątką, będą roznosić pobłogosławione dzisiaj opłatki wigilijne. Prosimy o życzliwe przyjęcie tych osób, które podjęły się tego zadania. Pobłogosławiony w kościele opłatek jest znakiem jedności całej wspólnoty parafialnej. Zwracam się z prośbą do tych osób, które roznosiły opłatki, a też do tych, którzy chcieliby podjąć się tego zadania. Spotkanie dla tych osób we wtorek 5 XII o godz. 17.00 na plebanii. Zbierane przy tej okazji ofiary zostaną przeznaczone na n ubezpieczenie kościoła i plebanii, na prace przygotowawcze do elewacji kościoła i plebanii ( projekty, program konserwatorski). Prosimy o zwrócenie uwagi na „ fałszywych roznosicieli opłatków”. Pobłogosławiony w kościele opłatek to także znak wspólnoty naszej parafii.

7. W tym tygodniu w liturgii następujące wspomnienia:
6. XII św. Mikołaja, 7. XII św. Ambrożego; w piątek 8 XII uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. o godz. 9.00 i 18.00. Od godz. 12.00 – 13.00 w tzw. godzinie łaski będzie otwarty kościół na indywidualną modlitwę przed Najświętszym Sakramentem. W tym dniu poświęcenie medalików dzieciom przygotowującym się do I Komunii św. na mszy o g. 18.00.

8. Adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do piątku od godz. 17.00 -18.00

9. Spotkanie kandydatów do bierzmowania w czwartek o g. 18.45.
Zachęcamy chłopców do wstępowania do grona ministrantów, zbiórka w piątek o g. 18.45.

10. Zapraszamy młodzież na spotkania grupy młodzieżowej w piątki o g. 20.00 na plebanii.

11. Kolejne spotkanie biblijne w poniedziałek 11.12 o g. 18.45.

12. Zachęcamy do lektury tygodników katolickich. Dla dzieci „Mały Gość Niedzielny”

13. Msze św. można zamawiać w zakrystii lub kancelarii parafialnej. Są jeszcze wolne intencje w grudniu, styczniu i lutym.

14. Wszystkim Parafianom życzymy błogosławionej niedzieli i tygodnia.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *